Ποιοι είμαστε 

Η παρούσα ηλεκτρονική ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιχείρησης με την επωνυμία ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Α.Φ.Μ. 072318861, Δ.O.Y. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, διακριτικό τίτλο PRINTAGAIN , με εμπορική δραστηριότητα ΛΙΑΝΙΚΟ / ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ , ΛΙΑΝΙΚΟ / ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, και έδρα Κερασούντος 66, Καλαμαριά Τ.Κ. 55131, όπου και βρίσκεται το φυσικό μας κατάστημα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση sales@printagain.gr, αλλά και τηλεφωνικά με, σταθ. τηλ./fax 2310 42 71 22.

Γενικοί Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος

Η χρήση της ιστοσελίδα μας και των υπηρεσιών της διέπεται από συγκεκριμένους όρους, όπως αυτοί δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα και αφορούν στις υποχρεώσεις της επιχείρησής μας ως κατόχου, στις υποχρεώσεις του χρήστη-επισκέπτη, αλλά και σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επισκεπτόμενοι, λοιπόν, την ιστοσελίδα μας ή και χρησιμοποιώντας κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, επιβεβαιώνετε πως έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε τους παρακάτω Γενικούς Όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Εναλλακτικά, σας παρακαλούμε να μην επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που με αυτό σας προσφέρουμε.

Προκειμένου για τη δική σας έγκυρη ενημέρωση, παρακαλείσθε κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας να εξετάζετε εκ νέου τους Γενικούς Όρους χρήσης της, για τυχόν αλλαγές, προσθήκες και τροποποιήσεις τους. 

Υποχρεώσεις των επισκεπτών και των χρηστών

Η περιήγηση και η χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών της γίνεται κατά την απόλυτη και ελεύθερη διακριτική σας ευχέρεια, ενώ αναλαμβάνετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για αυτήν.

Η χρήση της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για τη διάπραξη οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας απαγορεύεται. Παράλληλα, δεσμεύεστε πως δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με τρόπο που θα διέκοπτε, θα κατέστρεφε ή θα έθετε σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητά της, μερικώς ή πλήρως.

Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι η επιχείρησή μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλειες και ζημίες σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή χρήσης και λειτουργικότητας του ιστοσελίδας, όπως ιδίως είναι η παύση, η διακοπή, η έλλειψη λειτουργικότητας ή καιη αδυναμία πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες μας, αλλά και για ζημιές που σχετίζονται με μεταδιδόμενους ιούς και επιβλαβές υλικό και, τέλος, για ζημίες που σχετίζονται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε κατά τη χρήση, τον εξοπλισμό της και τα αποθηκευμένα σε αυτήν δεδομένα που ανήκουν σε εσάς ή σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση ζημίας που προκαλείται από δόλο και βαριά αμέλεια. 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας είναι ελευθέρως προσβάσιμη σε όλους. Οπωσδήποτε, όμως, κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας και ειδικότερα κατά την πραγματοποίηση αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ο χρήστης – επισκέπτης δηλώνει υπεύθυνα πως είναι δικαιοπρακτικά ικανός (άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα) για τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Αυτό κατά το ελληνικό δίκαιο σημαίνει πως το πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά πρέπει να είναι ενήλικο και συγχρόνως να μην έχει τεθεί σε κάποια μορφή δικαστικής συμπαράστασης. Σε περίπτωση ανήλικου προσώπου ή προσώπου που βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η συγκατάθεση στη σύναψη της σύμβασης πώλησης από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στην ιστοσελίδα μας που απαιτεί εγγραφή ή διαβίβαση δεδομένων ή και πληροφοριών.

Υποχρεώσεις και ευθύνη της επιχείρησής μας

Σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα μας, αναγράφεται ως τιμή πώλησης η καθαρή τους αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Για τα προϊόντα μας, επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες περιγραφές και αποδίδονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους, ιδίως ως προς τη φύση, τη λειτουργία και τις ειδικότερες ιδιότητές τους. 

Υποχρέωσή μας υπό την ιδιότητα του πωλητή, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, είναι τα προϊόντα να ανταποκρίνονται 1. στην περιγραφή που για αυτά παρουσιάζουμε, 2. στον σκοπό της συγκεκριμένης κάθε φορά σύμβασης πώλησης και στη σύμφωνα με τον σκοπό αυτό ειδική χρήση, 3.στη χρήσηγια την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας, 4. στην ποιότητα ή απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν δημόσιες δηλώσεις μας υπό την ιδιότητα του πωλητή, ή δηλώσεις του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης, εκτός και αν εμείς υπό την ιδιότητα του πωλητή δε γνωρίζαμε ούτε και οφείλαμε να γνωρίζουμε τη σχετική δήλωση.. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη κατά την καταχώρηση αυτών των δεδομένων.

Τέλος, η επιχείρησή μας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των καταχωρισμένων στην ιστοσελίδα μας προϊόντων, αλλά πάντως υποχρεούται στο να ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες-επισκέπτες σχετικά με αυτήν. Πιθανά ουσιώδη σφάλματα κατά την καταχώρηση δεν μπορούν να διορθωθούν στιγμιαία, αλλά διορθώνονται εντός ευλόγου χρόνου από τη στιγμή κατά την οποία έγιναν αντιληπτά από την επιχείρησή μας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οποιοδήποτε άλλο υλικό του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, των γραφικών, των περιγραφών των προϊόντων και των εμπορικών σημάτων, προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή άλλη σχετική νομοθεσία σύμφωνα με το ελληνικό, το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις και δεν επιτρέπεται να αντιγράφεται, να τροποποιείται ή να αναπαράγεται, ούτε να χρησιμοποιείται χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.