Σκοπός της παρούσας σελίδας είναι η γνωστοποίηση στον χρήστη των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή πληροφοριών με τη χρήση των cookies.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Έννοια:Τα cookies συνιστούν μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη μίας ιστοσελίδας, και τα οποία δημιουργούνται και εγκαθίστανται στη συσκευή ενός χρήστη και στα προγράμματα περιήγησης που ο χρήστης χρησιμοποιεί κατά την πρόσβασή του σε αυτά.

Είδη cookies:

  • Τεχνικά – υποχρεωτικά cookies: Εγγυόνται την κανονική περιήγηση και χρήση μίας ιστοσελίδας, είναι απαραίτητα για την ακώλυτη χρήση της και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση μίας επικοινωνίας με τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως για παράδειγμα για τη λειτουργία της επιλογής «καλάθι αγορών» σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα). Τυχόν απενεργοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη χρήση μίας ιστοσελίδας, με αποτέλεσμα να μην επιτελούνται όλες οι αναμενόμενες λειτουργίες της. Παρόμοια είναι και τα λειτουργικά cookies, που σκοπός τους είναι η εξατομίκευση της περιήγησης για τον χρήστη ανάλογα με τις προτιμήσεις του (όπως είναι για παράδειγμα η επιλογή γλώσσας κατά την περιήγηση). Η επιχείρησή μας χρησιμοποιεί τα τεχνικά και τα λειτουργικά cookiesαποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού που η χρήση τους, όπως μόλις περιεγράφηκε, επιτελεί.
  • Αναλυτικά cookies: Χρησιμοποιούνται από την επιχείρησή μας συλλέγοντας συγκεντρωτικά πληροφορίες για τον αριθμό των χρηστών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί περιηγούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (π.χ. χρόνος περιήγησης ανά σελίδα, διεκπεραίωση αγορών, απλή περιήγηση).
  • Cookiesκατάρτισης προφίλ: Στοχεύουν στη συλλογή πληροφοριών με σκοπό τη δημιουργία προφίλ χρηστών και την αποστολή εξατομικευμένων διαφημίσεων σχετικά με τα προϊόντα μας, ανάλογα με τη συμπεριφορά του χρήστη κατά την περιήγηση. Λόγω του πιθανού παρεμβατικού τους χαρακτήρα όσον αφορά το απόρρητο των χρηστών, αυτά ενεργοποιούνται μόνο εφόσον έχει ενημερωθεί σαφώς, πλήρως και με τον προσήκοντα τρόπο ο χρήστης και έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του στη χρήση τους.
  • Cookies πρώτου μέρους – cookies τρίτου μέρους: Η εν λόγω πολιτική, όπως περιγράφεται και ρυθμίζεται από τον χρήστη αφορά τα cookies που διαχειρίζεται απευθείας η δική μας επιχείρηση και όχι τα cookies τρίτων μερών. Για την απενεργοποίηση των τελευταίων, ανακατευθύνουμε στους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari™: http://www.apple.com/it/support/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en

Firefox™: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

  • Cookies συνεδρίας – μόνιμα cookies: Αφορά όλα τα παραπάνω είδη cookiesκαι σχετίζεται με τη διάρκεια για την οποία αυτά αποθηκεύονται. Έτσι, τα πρώτα διαγράφονται και εξαφανίζονται από τη συσκευή όταν ο χρήστης εγκαταλείπει την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης. Αντίθετα, τα μόνιμα cookiesδιατηρούνται έως ότου διαγραφούν από τον χρήστη ή έως ότου λήξει η διάρκειά τους και χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στους χρήστες να βρίσκουν τις προτιμήσεις που είχαν ορίσει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας στις επόμενες επισκέψεις τους σε αυτήν.

Για την εγκατάσταση των cookies ζητείται πάντα πρώτα η συγκατάθεσή σας κατόπιν ενημέρωσής σας για την έννοια, τα είδη και τους σκοπούς χρήσης τους. Η συγκατάθεση λαμβάνεται μέσω του ενημερωτικού bannerπου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας και εμφανίζεται στον χρήση κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη χρήση τους πατώντας πάνω σε έναν από τους συνδέσμους του πεδίου cookies πρώτου μέρους – cookies τρίτου μέρους, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.